Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

На 16.09.2020, Димитър Марикин,  изпълнителен директор на СЖС България ЕООД, връчи сертификата по ISO 39001 на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.

SGS Bulgaria certifies the Executive Agency 'Road traffic administration' according to ISO 39001 - Road Safety Management System
Системата за управление на безопасността на движение по пътищата бе създадена от ИА „Автомобилна администрация“ в изпълнение на приетия от Министерския съвет пакет от мерки за ограничаване на пътнотранспортните произшествия с пострадали граждани по време на работа. В системата са заложени добрите практики, базирани на международния опит в управлението на безопасността на движение по пътищата и систематизирани в стандарта БДС ISO 39001:2014.

Връчването на сертификата съвпадна с Деня без смъртни случаи по пътищата, една общоевропейска кампания за повишаване на осведомеността за пътната безопасност. Целта на инициативата е да се намали броят на загиналите при движението по пътищата - в момента до 70 на ден в цяла Европа - до нула, поне за един ден. Кампанията се организира за пета поредна година от Европейската мрежа на КАТ с подкрепата на Европейската комисия.

Стандартът ISO 39001 определя изискванията, на които трябва да отговаря системата за управление на безопасността на движението по пътищата, за да се намали броят на смъртните случаи и сериозните наранявания в резултат на пътнотранспортни произшествия.

Сертифицирането на система за управление на безопасността на движение по пътищата съгласно стандарта ISO 39001 е инструмент, който засяга всяка държавна или частна организация, която участва в автомобилния транспорт на хора и товари или управлява мобилността на своя персонал, своите транспортни превозни средства и / или инфраструктура и взаимодействието със системата за движение по пътищата. Сред тях са също организациите, които проектират, строят и поддържат пътната инфраструктура; организации, които генерират пътен трафик (управляващи компании на пристанища, летища, паркинги, обществена мобилност и др.).

Внедряването на ефективна система за управление съгласно стандарта ISO 39001 позволява намаляване на произшествията, искове и свързаните с тях разходи и различни икономически ползи като намаляване на разходите за ремонт и времето на недостъпност на хора и превозни средства, намаляване на застрахователни премии и др.