Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ние съдействаме на компаниите да гарантират, че те и техните партньори разполагат с ефективни и управляеми процеси и системи, които отговарят на изискванията на заинтересованите страни по отношение на качество и безопасност, управление на околната среда, корпоративна социална отговорност и други области на устойчивото развитие.

Услуги по устойчивост от SGS – работят с Вас за осигуряване на по-отговорно, балансирано и устойчиво бъдеще.

В наши дни устойчивостта е една от най-горещите теми. В условията на мащабно медийно отразяване и огромен обществен интерес, намирането на пътища към по-отговорен начин на работа става все по-важно.

Но устойчивостта не е нищо ново за нас.  В продължение на десетилетия ние предоставяме устойчиви решения и услуги за компании и организации по целия свят. В резултат на това, ние сме в идеалната позиция да Ви помогнем да щадите повече околната среда, да имате положително въздействие върху обществото и да постигнете по-голяма икономическа устойчивост. Ние можем да ви помогнем:

  • Да бъдете екологично по-отговорни: ние предлагаме пълна гама от услуги по изпитване, верификация, сертификация, консултации и обучение. Например, ние можем да верифицираме Вашата търговия с въглеродни емисии. Ние можем да даваме консултации по вятърна енергия, да изпитваме почви и води за замърсители, да проверяваме качеството на въздуха, да оценяваме шумовото замърсяване, да моделираме проникването на подпочвени води и да определяме дали нивата на вибрации са приемливи.  Ние можем също и да одитираме и сертифицираме Вашите системи за управление на околната среда и да обучим Вашия персонал как да ги въведе и отчита.
  • Гарантиране на устойчиви съоръжения и производство: предлагаме редица услуги, включително работа на обект/площадка и  управление, проектиране на зелени процеси, екологична оценка на Вашите доставчици и изчерпателен набор от инструменти за управление на риска във Вашата верига за доставки
  • Да развиете по-добра работна и социална среда: нашите услуги по одити, отчитане и съдействие могат да Ви помогнат във всичко – от управление на веригата на доставка и социалната отговорност до проследяване и обучение

Като водеща световна компания за тестване, инспекция, сертификация и верификация, ние Ви предлагаме несравним опит, експертни умения и глобални ресурси. Независимо какъв е Вашият интерес към устойчивостта, свържете се с нас днес, за да откриете по какъв начин нашата гама от услуги може да Ви помогне.