Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Търсете в директориите на SGS на сертифицирани клиенти и продукти, за да проверите статуса на сертификатите за система за управление, процес или продукт, които сме издали, както и за да откриете ключови данни за одитирани доставчици.

Нашите директории са отворени за всички търговци на дребно, производители, потребителите и други заинтересовани страни и в тях може да се търси по различни параметри, включително име на клиента, номер на сертификата и/или име на продукта.

Освен ако не е посочено друго, директориите са достъпни на английски език.

Директория на сертифицирани клиенти

Проверете статуса на всеки сертификат за система за управление или процес, издаден от SGS, с помощта на нашата директория за сертифицирани клиенти.

Електрически и електронни потребителски стоки

SGS сертифицира електрически и електронни (EE) продукти по широк спектър от национални и международни схеми. Тази директория съдържа информация за валидните продуктови сертификации от различните сертифициращи органи на SGS, както и подробни данни за нашите собствени сертификации.

Търсете в директорията на сертифицирани клиенти на електропродукти на SGS >

Търсете в регистър на SGS Fimko за безопасни продукти (продукти, сертифицирани преди 01.01.2019) >

Проверка на одитирани доставчици (Китай)

За да подкрепим връзките между международните купувачи и китайските малки и средни предприятия (МСП), ние разработихме база данни, която позволява на партньорите да преглеждат резултатите от одитите на доставчиците. В базата данни може да се търси по номер на доклад или име на доставчик.

Търсете в базата данни на SGS за проверка на одитирани доставчици за Китай >

Калифорнийски борд по въздушни ресурси: Контролни мерки за токсичност на въздуха (CARB ATCM)

Нашата директория за контролни мерки за токсичност на въздуха (CARB ATCM) дава възможност на производители, дистрибутори, вносители и търговци на дребно да търсят информация относно сертификацията на съставните продукти от дърво.

Търсете в директорията CARB ATCM на SGS >

Компоненти и продукти за обувки

Сертификацията ECOSECURE на SGS подкрепя глобалната обувна промишленост, като ви дава възможност да проверите кои компоненти и/или продукти са преминали тестване и са сертифицирани по този глобален еталон.

Търсете в директорията ECOSECURE на сертифицирани клиенти на SGS >

Знаци за сертификация на хранителни продукти

Знаците за сертификация на хранителни продукти показват ангажираността на доставчиците относно безопасност на храните, здраве и хигиена. Нашата директория дава възможност на организациите по веригата на доставка на хранителни продукти да проверят статуса на сертификация на нашите клиенти.

Направете справка в директорията за знаци за сертификация на хранителни продукти на SGS (достъпна само на SGS.com) >

Допълнителна информация за сертификациите на потребителски стоки

Допълнителна информация е достъпна за различни сертификации на потребителски стоки на уебсайтовете на съответните схеми:

  • IECEE: базата данни на IECEE за сертификатите от CB тестове включва всички регистрирани CB сертификати, издадени в световен мащаб. Посетете базата данни на IECEE >
  • INMETRO Бразилия: регистърът на INMETRO сертификатите позволява на потребителите да проверяват статуса на организациите, които оперират, и продуктите, които се предлагат в страната. Посетете регистъра на INMETRO >