Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

С поетапното възобновяване на дейностите след COVID-19, защитата на здравето на вашите служители и клиенти става по-важна от всякога. SGS предоставя набор от решения за проверка на процесите по дезинфекция, за да ви помогне да предотвратите разпространението на нов коронавирус и да предпазите служителите и клиентите си.

two persons working

От оценка на вашите процедури за почистване до инспекции след почистване, нашите решения ще ви позволят да отворите вратите си като отговаряте на строгите стандарти за чистота, необходими за предотвратяване на разпространението на вируса.

Проверка На Почистването И Дезинфекцията

Ние предлагаме инспекции на място или виртуално наблюдение за оценка на ефективността на процедурите за почистване и дезинфекция. Те включват:

 • Оценка на вашите документирани процедури за почистване и дезинфекция спрямо международните стандарти
 • Проверка на ефикасността на вашите процедури за дезинфекция
 • Валидиране на вашите почистващи препарати и процедури, съгласно последните одобрени и регистрирани продукти
 • Идентифициране на евентуално засегнати райони и повърхности, както и идентифициране на възможните пътища на експозиция и предаване на COVID-19
 • Обучения за ефективно почистване и дезинфекция.

Проверка След Почистването

Ние предлагаме одити и инспекции за валидиране на резултатите от почистване, както и допълнителни услуги като взимане на проби, анализ на работните повърхности и работната среда, които да позволят извършване на оценка на ефективността на вашата програма за почистване и дезинфекция във връзка с COVID-19. Те се осъществяват от експерти по здраве и безопасност на SGS, обучени за извършване на проверките на процедури за превенция и контрол на инфекции.

Нашето пробовзимане се основава на настоящите насоки на СЗО и други международно признати ръководства. Като част от този процес ние ще:

 • Създадем подробен план на площадката, включително вентилационни системи, разположение на оборудване и мебели и идентификация на контактни повърхности
 • Определим критични точки за взимане на проби на базата на потенциални пътища на предаване и често докосвани повърхности
 • Документираме всички дейности по почистване и дезинфекция на определените точки за взимане на проби
 • Съберем необходимия брой контролни проби

С цел да валидираме ефективността на процедурите ви за почистване и дезинфекция, ви предлагаме комбинация от взимане на проби на място и лабораторни тестове на повърхности:

 • Тестване на повърхностите за наличие на аденозинтрифосфат (АТФ) като показател за хигиенния статус и резултатите от почистването
 • Тестване за SARS-CoV-2, базирано на RT-PCR метод (полимерна верижна реакция с обратна транскриптаза) – позволяващо скрининг за определения вирус.

Обхватът на дейностите за тези услуги разработихме в партньорство с лидерите в хотелиерския и ресторантьорски бизнес, както и с водещи търговски вериги.

Обектите, които отговарят на определените изисквания, ще получат маркировка за одобрение от SGS. Тази маркировка дава уверение, че хотелите, търговските обекти, ресторантите, офисите и други обекти са внедрили ефективни процедури за почистване и дезинфекция. В резултат на това, маркировката дава спокойствие на клиентите и персонала, които знаят, че риска е сведен до минимум.

Прочетете повече за услугите за валидиране на резултатите от почистване на SGS >

За допълнителна информация, моля свържете се с:

EHS.Bulgaria@sgs.com

ЗА SGS

SGS е световен лидер в инспекциите, сертификацията, анализите и верификацията. SGS е стандарт за качество и почтеност. С повече от 94 000 служители, SGS управлява мрежа от над 2600 офиси и лаборатории по целия свят.