Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

12 – 13 юни 2018 г. в град Русе, СЖС България участва като основен партньор в националния семинар, организиран от Българска асоциация по водите (БАВ) на тема „Качество и контрол на питейните води“.

Събитието събра над 80 участници, сред които бяха представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), регионални здравни инспекции (РИК), басейновите дирекции, асоциации по ВиК, ВиК оператори, лабораторни изпитвателни комплекси (ЛИК), регионални здравни инспекции (РЗИ) и др. По време на семинара бяха обсъдени начините за осъществяване на контрол върху качеството на питейната вода, както и методи за превъзмогване на трудностите, които ВиК операторите срещат при доставянето й.

СЖС България представи най-новите тенденции в анализите на води, както и своите услуги и специализирани решения в областта на околната среда, които предлага  лабораторията  за екологични анализи на SGS, намираща се в град Варна.  Компанията предлага цялостно обслужване на клиента – от теренните дейности като пробовзимане и измерване на място, лабораторни анализи, интерпретация на данните до дейности по комплексен мониторинг и консултаиции.

Лабораторията на СЖС България e акредитирана по ISO 17025, като в частта екологични анализи, портфолиото включва както пробовзимане, така и извършване на лабораторни анализи на широка гама от продукти и параметри в различни матрици – води, отпадъци, утайки и седименти, почви, шум, емисии.  SGS притежава акредитирана лаборатория за анализ на специфични органични замърсители, вкл. диоксини и фурани в р различни матрици (води, почви, емисии във въздуха и др.)

SGS разполага с  опитни специалисти и модерно оборудване, като използва съвременни методи за провеждане на лабораторните си анализи.

 

Отскоро Лабораторията притежава модерен газ анализатор с уникални параметри, чрез който има възможност за определяне на живак, както в много ниски < 0.5 ng/L, така и в много високи концентрации> 500 μg/L. Благодарение на своята гъвкавост той може да извършва анализ без нужда от разреждане, а също така да превключва между анализ на ниските mg/L и ng/L без нужда от хардуер или промени в конфигурирането. Закупеният от SGS анализатор е най-стабилния и най-чувствителен анализатор на живачно абсорбиране, който съществува днес.

Част от аналитичната апаратура на лабораторията включва също така:

  • Oптично-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-OES);
  • Mас-спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-MS);
  • Газов хроматограф с пламъчно – йонизационен детектор (GC/FID);
  • Газов хроматограф с мас спектрометър (GС/МS);
  • Мас –спектрометър с висока резолюция (GC/HRMS DFS);
  • Високоефективен течен хроматограф (UPLC/MS/MS)
  • Живачен анализатор и други класически уреди

Лабораторията за екологични анализи на СЖС България е независима и акредитирана лаборатория, предлагаща услуги от световният лидер в областта на тестването на компонентите на околната среда - SGS.

За да се възползвате от комплексните ни услуги за мониторинг на компонентите на околната среда, свържете се с SGS: sgs.bulgaria@sgs.com