Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да продава продукти и услуги на международни железопътни оператори и компании, Вашата организация ще има огромна полза от получаване на сертификация по ІRIS – еталонът за управление на качеството при железопътния транспорт. Ако извършвате продажби в Европа, този сертификат е задължителен.

Международният стандарт за железопътната индустрия (IRIS) е общ глобален метод за оценка на системите за управление на бизнеса във веригата на доставка в железопътната индустрия. Той се базира на ISO 9001 и е приспособен към специфичните изисквания на международната железопътна индустрия.

Опитните одитори на SGS притежават задълбочени познания във Вашия клон на промишлеността и стандартите му за сертификация, за да помогне на Вашата организация да премине през процеса на одит за получаване насертификация IRIS. Успехът води навлизане на нови пазари и демонстрира ангажимента Ви за качество и безопасност.

Нормативните документи и указанията за IRIS предлагат високо ниво на прозрачност за доставчиците на одити за железопътната индустрия. Този стандарт е валиден за доставчиците на оборудване и компоненти за железопътната индустрия и е задължителен за секторите на подвижния състав и сигнализацията от 2009 г. IRIS е разработен от Асоциацията на европейската железопътна индустрия (UNIFE).

Изискванията засертификация по IRIS са неразделна част от системите за управление на участващите фирми и осигуряват ключови предимства за:

Специалистите по интегриране на системи

  • Подобрете качеството на различните си производствени площадки
  • Опростете процедурата за оценка и одобряване на доставчици
  • Премахнете необходимостта от собствени одити за одобрение
  • Получете достъп до точните и надеждни данни от една обща уеб база с данни на IRIS

Производители на оборудване

  • Въведете и актуализирайте данните си в платформата на IRIS
  • Информацията за успешната сертификация може да бъде предоставена на всички специалисти по интегриране на системи и бъдещи клиенти
  • Постигнете добра видимост в този клон на промишлеността
  • Спестете време и пари чрез общо заявление за сертификация (ISO 9001 и IRIS)

Оператори

  • Осигурете си подобрение в цялата верига на доставка, като усъвършенствате и железопътното оборудване, и системите на подвижния състав

Можем да помогнем на Вашата организация да разработи своя система за управление на качеството в железопътната индустрия чрез извършване на оценка по стандарта за сертификация по IRISи да подобри ефективността си чрез нашите услуги за одит, сертификация и обучение.