Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Независими услуги по съответствие за железопътната индустрия от SGS – да изпълните задължителните, незадължителните или договорените изисквания за железопътната индустрия с независимите услуги по съответствие на Определен орган (DeBo).

Дали сте транспортна компания, компания с подвижен парк (ROSCO), производител или оператор, вие трябва да се съобразявате с няколко разпоредби на железопътната индустрия. Като Определен орган (DeBo) нашите независими услуги по съответствие включват прегледи и оценки, за да гарантираме, че вашите проекти, производство, поддръжка и експлоатация са съобразени със задължителните, незадължителните или договорените изисквания и стандарти за железопътната индустрия.

Защо да изберете независимите услуги по съответствие на DeBo за железопътната индустрия от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

  • Да гарантирате, че вашите проекти, поддръжка и експлоатация отговарят на задължителните, незадължителните или договорените изисквания
  • Да получите независима втора проверка на процесите за проверка на самите производители
  • Да откриете несъответствия и да вземете мерки за подобрение и оптимизация за гарантиране на най-добро качество на продукти и процеси

Надеждни независими услуги за съответствие на DeBo за железопътната индустрия от световен лидер - доставчик на услуги

През 2011 г. придобихме компанията Correl Rail, водещ доставчик на услуги за железопътната индустрия и единственият напълно независим, базиран във Великобритания нотифициран орган. Като резултат в момента можем да обслужваме цялата железопътна индустрия. Ние сме в основата на разработването на практиките за сертифициране на подвижния състав в Европа чрез участие както в национални комисии, така и чрез ролята ни на технически секретариат на Подгрупата за подвижния състав на железопътната индустрия при Нотифициращия орган.

С нашия глобален обхват можем да ви осигурим оценка на железопътната система и услуги по одитиране където и да се намира вашия бизнес по света.

Ние сме акредитирани от Съвета за безопасност и стандарти на железопътната индустрия за Орган за одобряване на доставчици на услуги в железопътната индустрия (RISAB).

Нашите услуги по съответствието като независим Определен орган (DeBo) за железопътната система включват:

  • Независима оценка на проекти, производство, поддръжка и експлоатация за съответствие със задължителни, незадължителни или договорени изисквания
  • Услуги на DeBo в Обединеното кралство (които отговарят на ЕС Директивата 2008/EК)
  • Управленски услуги за изисквания, включително приемане, разпространение, верификация и валидация
  • Управление на процесите по преглед на проектите

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите услуги по съответствие като независим Определен орган (DeBo) за железопътната индустрия.