Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите на SGS за електрическа мобилност (е-мобилност) - консултиране, тестване, хомологация и сертифициране, ви помагат да спазвате стандартите за безопасност при електрически превозни средства и другите промишлени разпоредби. Накратко, ние помагаме за осигуряване на продуктова и лична безопасност и намаляваме вашия риск от искове по гражданска отговорност.

Нашите лаборатории за калибриране и тестване, които са акредитирани по ISO/IEC 17025, акцентират върху аспектите на е-мобилността за безопасност на електрически превозни средства. Това включва функционална безопасност, когато прилагаме стандарти като ISO 26262 и IEC 61508, както и електрическа, химическа и механична безопасност. Също така, отчитаме безопасността на акумулаторите, електромагнитната съвместимост (ЕМС) и хомологацията.

Независимо каква е вашата сфера на специализация - инфраструктура, компоненти и системи, информационни и комуникационни технологии (ICT) и/или готови превозни средства, включително хибридни електрически превозни средства, вие можете да се възползвате от нашия опит, експертни умения и световна мрежа.

По отношение на услугите за тестване на тягови акумулатори и високоволтови устройства за съхранение на енергия, наред с останалите компоненти и цели превозни средства, ние извършваме:

  • тестове за неправилна експлоатация и грешки, допуснати при експлоатация
  • климатични симулации
  • транспортни тестове

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашите услуги за е-мобилност могат да ви помогнат, за да покриете нормативните изисквания и да увеличите работната си ефективност.