Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите на SGS за тестване и измерване на емисиите на превозни средства гарантират вашето съответствие със стандартите за автомобилни емисии и разход, включително задължителните разпоредби за емисии на Европейския съюз.

Чрез провеждане на тестване на автомобилни емисии, ние можем да помогнем, за да се гарантира, че вашите превозни средства са в рамките на съответните законови ограничения за емисии на замърсители на въздуха като:

• Въглероден оксид (CO)
• Общ въглеводород (THC)
• Неметанов въглеводород (NMHC)
• Азотен оксид и азотен диоксид (азотни оксиди, NOx)
• Емисии на твърди частици (PM) и брой на твърди частици (PN)
• Дизелов дим

Също така, можем да проверим стойностите на декларирания разход на гориво и емисии на СО2 (въглероден диоксид), и при заявка, да ви помогнем за ресурсно изпитване (т.е., да определим факторите на износване). Също така, предлагаме тестове за превозни средства, използващи пропан-бутан (LPG) и метан (CNG).

Ние предоставяме също и серия от услуги за консултации по автомобилни емисии, като предлагаме опит и експертно мнение по различни технологии за контрол на емисиите. Това включва контрол на катализатора и системите за изпарителни емисии, горивни системи и системи за рециркулация на отработените газове.

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашия лабораторен контрол на емисиите може да ви помогне да спазвате съответните международни разпоредби.