Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугата на SGS по тест на ксенон ви помага да спазвате международните разпоредби по отношение на ефектите на светлината върху материалите, използвани във вашите превозни средста или компоненти.

Това означава, че можете да отговорите на изискванията на програма VDA 75202, създадена от немската асоциация за автомобилна промишленост (Verband der Automobilindustrie или VDA) и на други влиятелни промишени организации.

Еднакво важно е съответствието с други съответни промишлени стандарти, като стандартите, издадени от германския институт за стандартизация - Deutsches Institut für Normung (DIN) – включително DIN EN ISO B02 и DIN EN ISO 4892-2.

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашите услуги за тестване могат да ви помогнат, за да покриете международните нормативни изисквания.