Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е предвидено да Ви предостави познанията и уменията при инструментите и стандартите за най-добрите практики при поемане на корпоративна отговорност.

В днешния бизнес свят става все по-важно ефективно да се управляват очакванията на заинтересованите страни и да им се дава отговор, да се докладва за устойчиво развитие, за сигурност на процесите и за възможността за прилагане на принципите АА 1000 и указанията за изготвяне на отчети. Целта на това петдневно обучение е да Ви помогне да придобиете задълбочено разбиране на всички тези области и е насочено към хората, които са отговорни за разработването на доклади за Корпоративна отговорност и към тези, които предлагат свързаните с това консултативни услуги.

Има четири модула, които могат да бъдат взети поотделно или поняколко наведнъж. След завършване на всичките тези четири модула ще можете да:

  • Разбирате процесите на корпоративна отговорност, устойчивост, изготвяне на отчети, средства и стандарти за осигуровка и връзката към основните бизнес практики
  • Да демонстрирате прилагането на принципите и стандартите: Стандарт за осигуряване AA1000 (AA1000AS), стандарт за задълженията на заинтересованите страни (AA1000SES); както и други приложими стандарти и указания за изготвяне на отчети (например GRI G3, ISAE3000 и ISO 26000)
  • Да работите като специалист по застраховките, като прилагате принципите на включване, материалност и отговорност, за да оцените устойчивостта на даден доклад.

Успешното завършване на това обучение отговаря на изискванията за ниво сертифициран специалист по устойчиво развитие на застраховките (CSAP).

Свържете се с експерт на SGS сега, за да научите повече за ползите от обучението, предлагано от SGS, по корпоративна отговорност.