Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Автомобилните консултантски услуги и тестването на автомобилни конекторни системи от SGS ви помагат да изпълнявате промишлените разпоредби.

Нашите лаборатории за калибриране и тестване, които са акредитирани по ISO/IEC 17025, акцентират върху аспектите на надеждност и безопасност на компонентите и производството на превозни средства. Това средство използва симулация на окръжаващата среда, за да проучи и най-малките детайли, като отделни автомобилни кабелни конектори, за да гарантира, че те отговарят на съответните стандарти.

Ние провеждаме нашите тестове съгласно стандартите на Международната електротехническа комисия, като IEC 60512 и IEC 60352. Въпреки това, ние имаме и гъвкавостта да променяме нашите тестови процедури, за да отговарят на вашите специфични потребности и конфигурации.

Нашите експерт-консултанти могат да ви предложат указания и съвети за нестандартизирани специални тестове. Също така, ние имаме и промишлен експертен опит и знания за:

  • Да съставим адаптирана тестова програма според одобрени стандарти, напр. DIN – Deutsches Institut für Normung (Германски институт за стандартизация), IEC
  • Да провеждаме изпитания чрез контактна технология (напр. корозия при триене, микро триене)
  • Да анализираме прецизно неуспешни изпитания и да предлагаме възможни подобрения
  • Да осигурим акуратно документиране на резултати от тестове, заедно със сертификация
  • Използвайте нашата симулация на окръжаващата среда и функционалната изпитвателна апаратура

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашите консултантски услуги за конектори могат да ви помогнат, за да покриете международните нормативни изисквания.