Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите на SGS за изпитване на автомобилни акумулатори, включващи тест за устойчивост при проникване, удар, презареждане, късо съединение, висока температура и температурен шок ви дават възможност да спазите стандартите за безопасност при акумулаторите и изискванията на други нормативни изисквания.

Освен че ви съдействаме при постигането на съответствие, ние ви помагаме да произведете безопасни продукти и да намалите риска от съдебни искове.

Изпитването на автомобилни акумулатори за гарантиране на тяхната безопасност е от ключово значение за разработването и широкото разпространение на електрическата мобилност (е-мобилност). Ние можем да изготвим оценка за функционалната безопасност, да направим тестове за електрическа и електромагнитна съвместимост и да оценим представянето и надеждността. В допълнение, нашето изпитване може да помогне да се гарантира безопасност при екстремни ситуации, като инциденти или необичайна употреба.

В нашите лаборатории, акредитирани по ISO/IEC 17025, ние провеждаме изпитвания, свързани със зареждане и разреждане (до 1000 V, 600 A, 240 kW) и симулации на цикъла на движение, както и тестове за неправилна употреба и инциденти. Ние сме оборудвани да покриваме опасности до седмо ниво за клетки, модули и пакети и извършваме следните тестове:

 • Претоварване
 • Късо съединение
 • Устойчивост при проникване
 • Надморска височина
 • Вибрация
 • Механичен удар
 • Удар при падане
 • Преобръщане
 • Краш тестове
 • Нагряване
 • Запалване на горивото
 • Температурен шок с потапяне

Всички емитирани вещества, като твърди частици или газ, могат да бъдат анализирани, за да се установи тяхната запалимост и/или токсичност.

Ние притежаваме най-голямата световна мрежа и обширни познания в този сектор и можем да ви помогнем да преминете успешно през целия цикъл на изпитване за безопасност, където и да се намирате. Провеждаме изпитвания за всички приложими стандарти, включително IEC 62133 и IEC 62660, IEEE 1625 и IEC 1725, ISO 12405, SAE J2464 и SAE J2929, BATSO 01, Freedom Car, UL 1642, UL 2054, QC/T 743, JIS D5305 и ОЕМ спецификации на съответните автомобилни производители.

Достъпни са и програми за изпитване, комбинирани с Правилата за превоз 38.3 част 3 на ООН. Нашите експерти предоставят съвет и провеждат изпитвания съгласно бъдещи и потенциални регулаторни изисквания, като новите изменения на R 100 на ИКЕ-ООН (UN ECE RESS).

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашите услуги за изпитване на акумулатори могат да ви помогнат да покриете международните нормативни изисквания.