Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS разработи набор от услуги, за да ви помогне да проверите и запазите стойността на употребяваните превозни средства, когато те се върнат в края на техните периоди на лизинг и преди да излязат на пазара за използвани автомобили.

Ако превозно средство е върнато с повреда, по-голяма от тази, която разумно може да се очаква (прекомерно износване), стойността при повторна продажба ще бъде пагубно засегната. Нашите инспекции на използвани превозни средства ви дават независимо и неоспоримо изчисление на стойността на всяко върнато превозно средство, така че да можете да предявите иск към лизингополучателя за стойността на ремонтите или за разликата в пазарната стойност.

От регистриране на щетата на автомобила до липсващи документи и резервни ключове, ние следваме процедурите и бизнес правилата, които са били договорени с вас предварително.

Нашите клиенти включват големи автомобилни производители, техните дъщерни фирми за финансови услуги, компании за управление на автопаркове, компании за автомобили под наем и големи фирми за автомобилни търгове.

Как нашите инспекции на използвани превозни средства могат да ви помогнат

Когато договорите със SGS провеждане на инспекции на вашите използвани превозни средства, вие веднага ще се възползвате от:

 • Независима инспекция от трета страна, извършена от квалифицирани професионалисти
 • Стандартизирани критерии и процедури за инспекция във всички страни
 • Стандартизирано електронно отчитане както на местен език, така и на общопознат език по ваш избор
 • Специално изготвен и гъвкав доклад, който да послужи за събиране на искове и своевременна повторна продажба
 • Стандартизирано и неоспоримо изчисление на разходите и определяне на прекомерното износване
 • Намалени несъществени и административни разходи с по-добра възвращаемост
 • Отворена, прозрачна платформа, осигуряваща онлайн статистически данни за управление, достъпна за вас и вашите клиенти
 • Електронен обмен на данни и оптимално интегиране към вашите работни процедури и процеси

Процес на обстойна инспекция и докладване

Въпреки, че нашите инспекции на използвани превозни средства могат да се специализират изцяло според вашите изисквания, те обикновено включват три основни етапа.

Етап 1: Инспекция
Специално обучени инспектори от SGS регистрират цялата техническа информация за автомобила, включително марка, модел, серия, тип гориво, тапицерия и аксесоари. Те проверяват за наличието на ключове и документация, състоянието на гумите и т.н. След това, те отбелязват и фотографират всички повреди.

Етап 2: Изчисление
Данните, събрани по време на инспекцията, се изпращат по електронен път до приложение на SGS, наречено VIMS (Система за управление на инспекция на превозни средства). Като отчита всички резултати от инспекцията, VIMS осигурява подробен анализ на разходите за всяка повреда по автомобила.

Етап 3: Доклади
Обикновено се подготвят два доклада:

Докладът за състоянието, който е независим доклад, съдържащ данни за целия автомобил, събрани и записани по време на инспекцията. Допълнен с разходите за стойността на повредите.

Докладът за оценка е производен на Доклада за състоянието. Показват се всички повреди, които трябва да бъдат посочени от клиента. Този доклад обикновено се предоставя на продавачите на коли и не съдържа изчисления за отделни разходи, а се показва само целия разход (ако е необходим).

Има много начини да се разгледат завършените доклади;

 • URL, което се изпраща по електронна поща
 • Интернет достъп до сървъра на SGS
 • Електронно прехвърляне до приложение, използващо XML или други методи за предаване на данни, ако е необходимо.