Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Стандартни автомобилни одити от SGS - гарантирайте, че вашите дилъри и услугите за следпродажбено обслужване отговарят на специфичните стандарти, които сте определили за вашата организация.

Стандартни одити, наричани още одити за интегритет на дистрибуторска мрежа, са например тези, провеждани въз основа на договора за групово освобождаване от 2013 г. на ЕС, който позволява на европейските автомобилни производители да осъществяват контрол върху тяхните системи за дистрибуция. В други региони се прилагат местни стандарти и разпоредби.

Нашите одитори са ефективни и имат задълбочени познания в областта на дистрибуцията на автомобили. Те разбират процесите на Вашите дилъри, както и специфичните изисквания на производителите на оригинално оборудване (OEM), като софтуер за управление на дилъри, средства и инструменти за ремонт и диагностични проверки на електронни устройства. Нашите екипи от одитори извършват одити както на новорегистрирани търговски марки, така и одити за надзор, които се фокусират върху:

 • Визуалната идентичност (напр. аргументи и възприемане на съоръженията)
 • Оборудване
 • Ценообразуване и финансиране
 • Тест-драйв или демонстрации
 • Хора и ситуации за обучение
 • Персонал и ниво на обучение за продажби и следпродажбено обслужване
 • Поведение и качество на изпълнение на работата
 • Професионализъм (напр. продажби, следпродажбено обслужване и поддръжка)
 • ІТ инструменти и компютърни системи
 • Финансова стабилност
 • Обект и потенциал на недвижимия имот

Преди всяко посещения на избран от вас обект или обекти ние разработваме критерии за одит, които вие одобрявате. Всеки критерий се оценява чрез простите твърдения "отговаря" или "не отговаря"; като алтернатива ние може да разработим и по-сложна оценка, определяща основни и второстепенни отклонения или постепенни оценки (%).

Защо да изберете стандартните одити на SGS?

Стандартният одит на SGS използва количествени данни, които се събират и измерват на място. Нашият анализ на данни включва съвкупен анализ на неуспехите и тенденциите, който ви позволява да сравните вашата дилърска мрежа с тази на конкурентите и ви гарантира, че разполагате с информацията, от която се нуждаете, за да сте начело. Резултатите от одита могат също така да служат като доказателство при водене на съдебни дела след прекратяване на договор.

Ключови предимства:

 • Достъп до нашата уникална световна мрежа
 • Последователна в световен мащаб услуга, която ви позволява да изпреварите вашите конкуренти
 • Индивидуално разработени решения, които отговарят на вашите проектни цели
 • Нашите най-съвременни IT решения осигуряват в реално време преглед на представянето на имиджа на вашата търговска марка в регионален и световен мащаб, прецизно управляван съобразно вашите цели за докладване от одита

В качеството си на акредитиран сертификационен орган за повечето ISO стандарти, нашите стандартни одити могат да бъдат интегрирани в одити по ISO 9001. Те могат също така да бъдат разширени, за да включват проследяващи посещения, и да бъдат включени в съдържанието на общи отчети за индивидуални оценки и общи бизнес оценки.

Свържете се с SGS днес, за да научите повече за нашите стандартни автомобилни одити.