Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Одити на стимулирането на продажбите от SGS - дават възможност на производителите да управляват и ограничават риска от преразход по схемите за стимулиране на продажбите.

Често правилата, ръководещи схемите за стимулиране на продажбите, са сложни и с потенциално припокриване, което отваря пространство за грешки и дори измами. Одитите на стимулирането ви помагат да установявате и предотвратявате всякакви злоупотреби с кампаниите за отстъпки, преднамерени или не, да контролирате финансовите потоци между производител и дилър. Нашата услуга включва оценка на ефекта от кампаниите за отстъпки и помага за коригирането на всяко неефективно разпределение на стимулите.

Ние разполагаме с опитен екип от независими одитори в областта на автомобилостроенето, които предлагат цялостна услуга за одит, покриваща всички аспекти на стимулирането. Ние гарантираме задълбочено изследване за преразходи по време на кампаниите за разпродажби и при прилагането на политики на отстъпки, включително:

 • Определяне на подлежащите на одит дилъри на базата на статистическото представяне
 • Определяне на подлежащите на одит инициативи за отстъпки в предварително определен времеви интервал
 • Планиране на одитите
 • Одит на място на договорите за продажба
 • Верификация на тяхното изпълнение и съответствие с политиките за отстъпки
 • Събиране и валидизиране на доказателства
 • Идентифициране на непълноти или несъответствия и на източниците на проблема
 • Идентифициране на одобрени отклонения
 • Доклади
 • Сторниране
 • Мониторинг на подобренията

Осъществяването на програма за одит на стимулирането осигурява незабавни икономии на разходи благодарение на възпиращия си ефект. Нашите одити идентифицират доказателства за това, че отпуснатите отстъпки са в съзвучие с вашата търговска политика и кампании, или за дилъри, действащи неправомерно, така че да можете да предприемете действия. Наред с това дилърите получават по-голяма яснота и контрол върху политиките за отстъпки на производителя.

Предимства на одитите на стимулирането от SGS

Ангажирайте нашите познания в областта на автомобилостроенето, за да ви помогнат да:

 • Получите поглед върху структурата на разпределение на стимулите
 • Преразгледате цялостната стойност на стимулите и отстъпките
 • Оцените стойността на възстановяване на доказано неправомерните стимули
 • Избегнете злоупотребите със стимули от отделни дилъри

Казано общо, вашата организация ще се възползва от подобрения контрол върху разходите и по високото ниво на доверие между вас и вашата дилърска мрежа.

Свържете се с SGS днес, за да научите повече за одитите на стимулирането на продажбите