Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучението на SGS за преквалифициране на одитори по системи за управление на енергия има за цел да предостави на опитни водещи одитори знанията, необходими за оценката и съставянето на доклад за съответствието и ефективното внедряване на система за управление на енергията съгласно ISO 50001.

Този тридневен курс дава възможност на действащите професионалисти-одитори системи за управление да опреснят своите умения в интерактивна и насърчаваща среда. Програмата цели разширяване на уменията и придобиване на разбиране за изискванията на ISO 50001 и критериите за одит. Този курс е предназначен за тези, които вече са завършили курс за водещи одитори.

След завършване на нашия курс за преквалифициране на одитори по системи за управление на енергия Вие ще сте в състояние да:

  • Описвате целта на една система за управление на енергия
  • Да обяснявате принципите, процедурите и техниките, използвани за оценката и управлението на риска, включително и тяхното значение за EMS одиторите
  • Обяснявате целта, съдържанието и взаимовръзките между ISO 50001 и законодателната рамка, касаеща една система за управление на енергията
  • Да поемете ролята на одитор при планиране, провеждане, отчитане и проследяване на един одит в съответствие с ISO 19011 и чрез интерпретиране на изискванията на ISO 50001

Защо да изберете SGS за Вашето обучение за преквалифициране на одитори?

Всички наши преподаватели са специалисти, внимателно подбрани заради практическия им опит в тяхната област, твърде често придобит в рамките на самата SGS.

Като световен лидер в услугите за обучение, ние Ви предлагаме несравним опит, ресурси и квалифицирани/сертифицирани преподаватели, които осигуряват обучението, от което имате нужда. Нашият опит в обучението и практиките за ускорено обучение Ви помагат да постигнете целите си за обучаване на отделни служители или на целия персонал.

Свържете се с нас днес, за да разберете как SGS може да окаже подкрепа на Вашия бизнес.