Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

ISO 22000:2018 – курс за обучение на вътрешни одитори за системи за управление на безопасността на храните – научете как да извършвате вътрешен одит на система за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 22000:2018.

Този курс ще предостави на участниците знанията и уменията, необходими за:

 • Извършване на вътрешен одит на част от система за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 22000 или еквивалентен стандарт
 • Докладване за ефективното внедряване и поддръжка на система за управление в съответствие с ISO 19011

След завършване на този курс участниците ще могат да:

 • Обясняват модела на процесно-ориентираните системи за управление на безопасността на храните според ISO 22000, както и ролята на вътрешния одит за поддържането и усъвършенстването на системите за управление на храните в контекста на цикъла за планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA).
 • Обясняват ролята и отговорностите на одитора при планиране, провеждане, отчитане и проследяване на одит на система за управление на безопасността в съответствие с ISO 19011
 • Планират, провеждат и докладват вътрешен одит на част от система за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 19011

Това е курс за обучение, сертифициран от Института по качеството (CQI) и Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA): 2023-PT 252.

Сертифициране

Участниците, които успешно преминат изпита и непрекъснатото оценяване, ще получат сертификат за постижение, който удовлетворява изискването за формално обучение за лица, желаещи да бъдат сертифицирани като одитор/водещ одитор на IRCA. Сертификатът за постижение е валиден за период от пет години от датата на последния ден на курса за целите на сертифицирането като вътрешен одитор на CQI/IRCA.

Участниците, които не преминат непрекъснатото оценяване, но са присъствали на целия курс, ще получат сертификат за участие.

Необходими условия

Преди да започнат този курс, участниците трябва да имат предварителни познания за следното:

 • Системи за управление
  • Познания за цикъла за планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA)
 • Управление на безопасността на храните
  • Основни познания за понятията, свързани с управлението на безопасността на храните, включително HACCP, анализ на риска, оценка и управление на риска и опасностите
  • Основни познания за връзката между управлението на безопасността на храните и удовлетвореността на потребителите, както и за изискванията на потребителите относно безопасността на храните
  • Познания за често използвани термини и определения в областта на управлението на безопасността на храните според употребата им в ISO 22000
 • ISO 22000
  • Познания за изискванията на ISO 22000, които могат да се придобият чрез завършване на основен курс за обучение за Система за управление на безопасността на храните (FSMS), сертифициран от IRCA, или друг еквивалентен курс

Защо да изберете SGS?

Като лидер в областта на професионалното обучение, ние се възползваме от дългогодишния си глобален опит, за да предоставяме възможности за ефективно обучение и развитие. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас, за да научите повече за нашия курс за обучение за вътрешни одитори по ISO 22000:2018.