Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Придобийте знанията и уменията, необходими за извършване на вътрешни одити като част от система за управление на качеството (QMS), базирана на AS9100D, с този курс на SGS за вътрешни одитори.

Стандартът AS9100D за системи за управление предоставя контекст за вътрешните одити в авиационно-космическата индустрия. Този курс ще Ви даде възможност да научите как да извършвате вътрешни одити като част от система за управление на качеството (QMS), базирана на AS9100D, и как да докладвате за ефективното внедряване и поддръжка на система за управление в съответствие с ISO 19011.

Защо да изберете курса за обучение на SGS за вътрешни одитори според изискванията на AS9100D, Редакция 2016 г.?

Този курс ще ви помогне:

 • да разбирате модела на процесно-ориентираните системи за управление на качеството (Цикъл за планиране-изпълнение-проверка-действие) за AS9100D;
 • да се запознаете с ролята на вътрешния одит в поддръжката и усъвършенстването на дадена система за управление на качеството;
 • да обяснявате ролята и отговорностите на одитора за планиране, провеждане, докладване и проследяване на един вътрешен одит на система за управление на качеството в съответствие с ISO 19011;
 • да планирате, провеждате и проследявате вътрешен одит като на част от система за управление на качеството, базирана на AS9100D, и в съответствие с ISO;
 • да допринасяте за непрекъснатото усъвършенстване на системата за управление.

Участниците ще трябва да покажат добри резултати в тези области, за да завършат успешно курса.

Издаване на сертификат за курса

Участниците, които посещават пълния курс на обучение, ще получат сертификат за участие от SGS.

Необходими условия

Преди да започнат този курс, участниците трябва да имат познания за следното:

 • Системи за управление: познания за цикъла за планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA)
 • Управление на качеството: да имат основни познания по управление на качеството, връзката между управление на качеството и удовлетвореността на клиентите, както и познания за често употребявани термини и дефиниции от областта на управление на качеството, включени в ISO 9000 
 • AS9100D: познания за изискванията на AS9100D (придобити чрез завършване на курс за начално обучение за системи за управление на качеството, обучение по информираност или подобен курс)

Съдържание на курса

Този курс се състои от седем занятия, които ще ви помогнат да се запознаете с различните елементи на AS9100D:

 • Занятие 1: Процесно-ориентирана система за управление на качеството
 • Занятие 2: Одитиране за непрекъснато подобряване
 • Занятие 3: Одити – дефиниции и принципи
 • Занятие 4: Планиране и подготовка за одита
 • Занятие 5: Дейности на място
 • Занятие 6: Докладване на резултатите от одита и проследяване
 • Занятие 7: Компетентност на одитора

Надежден курс за обучение за вътрешни одитори по стандарт AS9100D от световен лидер в корпоративното обучение

Като световен лидер в сферата на професионалното обучение, ние ви предлагаме ненадминат опит и международна мрежа от квалифицирани професионалисти със задълбочени експертни познания в областта на най-съвременните практики. Академията на SGS има подразделения в над 45 държави и обучава над 200 000 професионалисти в цял свят.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашето обучение за вътрешни одитори по стандарт AS9100D.