Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Предлаганото от SGS обучение по интегрирано управление за ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 дава възможност на вашата организация да приложи стандарти за качество, безопасност, здраве и природа

Този курс ще ви даде представа за интегрираните системи за управление на ISO 9001, ISO 14001 I OHSAS 18001. Програмата за лекции и семинари обхваща всички фази на одитния процес съгласно изискванията на всеки от стандартите. В последния ден на курса практическият семинар включва упражнение в екип, което ви дава възможност да приложите всичко, което сте научили.

Обучение за надеждно интегрирано управление за ISO 9001, ISO 12001 и OHSAS от водещ доставчик на курсове

Курсовете ни се водят от опитни преподаватели-експерти по системите за качество, природа, здраве и управление на безопасността. Вашите познания и умения ще бъдат развити чрез интерактивен и практически подход към обучението.

Свържете се с нас сега, за да научите повече за нашето обучение по интегрирано управление за ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS.