Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Търговията в Европа в днешни дни представлява както възможност, така и предизвикателство.

Разбирането на развиващите се икономики, променящите се регулаторни изисквания и местните и европейски директиви играят важна роля за ефективното управление на веригата за доставки. Има няколко различни проблема при постигането на съответствие касаещи безопасността, качеството, сигурността, потреблението на енергия, химическия състав, медицинското оборудване и ограничените субстанции и вие трябва сте наясно с тях, за да се придържате към местните и европейските изисквания.

Ние предлагаме широка гама от услуги по изпитване, верификация, инспекция и сертификация, които ще потвърдят, че продуктите ви са в съответствие с директивите и регулациите на ЕС. Ние оценяваме вашите продукти, компонентите в тях, вашите доставчици и производствения ви мениджмънт, за да се уверите, че напълно отговаряте на изискванията и ви даваме необходимата гаранция, за да търгувате в Европа с увереност.