Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Когато търгувате в региона на Тихоокеанска Азия, вие трябва напълно да разбирате регулаторните и нормативни схеми, които са в действие там.

Ако продуктите ви не отговарят на местните нормативни изисквания, тогава няма да можете да търгувате. Търговските експерти на SGS са напълно запознати с нормативните схеми, които действат на този пазар и усложненията, насъпващи при непълно съответсвие с тях.

Нормативните (или правителствени) схеми в региона на Тихоокеанска Азия имат много специфични изисквания. Ние предлагаме услуги по проверка, изпитване, верификация и сертификация, за да ви помогнем да покажете съответсвието на продуктите ви с тези схеми и да търгувате успешно занапред. 

Ние предлагме безпристрастна, професионална и независима гаранция за вашите търговски операции и ви даваме необходимата за вас информация, за да търгувате с увереност в региона на Тихоокеанска Азия