Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Търговията с втечнен природен газ (ВПГ) се е превърнала в бизнес с все по-нарастваща нужда от инспекция и контрол.

SGS предоставя интегрирани решения за глобалния отрасъл на ВПГ и други газови отрасли.

Нашите екипи от инженери и техници осигуряват независима инспекция, тестване, проверка и специализирани технически услуги. Ние ви помагаме също да управлявате ефективно разнообразните рискове, свързани с добива и транспортирането на ВПГ и други газове.

Нашите технически експерти осигуряват услуги, помагащи за:

  • подобряване на съвместимостта, качеството и ефективността на вашите продукти, системи и оборудване
  • осигуряване на безопасна работна среда за вашите служители
  • минимизиране на въздействието върху околната среда
  • гарантиране на безопасното транспортиране на ВПГ и други газови товари
  • гарантиране на съответствието с всички регулаторни, договорни или специфични за клиента изисквания

Научете повече за услугите на SGS за ВПГ и други газове