Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Нефтопродуктите са важна съставна част от съвременния живот и търговията с тези стоки понастоящем е както наистина глобална, така и много комплексна.

Стоки се придвижват по света в обеми и между дестинации немислими само допреди няколко години.

Качественият контрол на нефтопродуктите е важен за производители, търговци и дистрибутори. Ние в SGS осъществяваме пълно тестване на спецификации на нефтопродукти според международни, национални, търговски или специфични за компанията стандарти.

Нашите услуги за нефтохимично тестване

Нашата лабораторна мрежа осигурява цялата гама от тестове, в това число рутинно определяне на чистота по GC, HPLC и, където е необходимо, по-съвременни GC-MS техники. Ние извършваме също и по-традиционни определяния на основни физически параметри, като дестилация, плътност, киселинност и цвят. Нашата глобална мрежа от лаборатории съществува, за да снабдява всички заинтересовани страни с качествени средства за управление на риска.
 
Ние извършваме анализ на всички нефтопродукти при поискване. Нашите лаборатории извършват анализ на нефтохимични проби от:

  • Рафинерии
  • Складови съоръжения
  • Резервоари за съхраняване
  • Малки складове като варели и ISO цистерни

Защо да изберете SGS?

SGS е най близкото място за извършване на тестове и инспекции на цялата гама нефтопродукти.

Нашите висококвалифицирани аналитици работят в модерни лаборатории, които са оборудвани с най-новите технологии. Много от нашите лабораторни съоръжения са акредитирани по стандарт ISO 17025, което означава, че можем да гарантираме извършване на аналитични тестове според най-високите лабораторни стандарти. SGS се стреми да поддържа лабораторно качество и да следи уменията чрез участие както във вътрешни, така и в кръгови тестващи програми на трети страни, чрез провеждане на вътрешни и независими одити и взискателно изучаване и спазване на стандарти.

Ние сме активен член на многобройни отраслови промишлени органи, групи и организации, в това число такива в рамките на ASTM, ISO, CEN, EI (Институт за енергия, бивш Институт за нефт) и IFIA.

Нашите търговски инспекции на товари от нефт, нефтопродукти, газ и химикали винаги се извършват въз основа на основните приети стандарти за петролната индустрия, като API, MPMS, ASTM, UOP, GOST, EN или IP методи за тестване, както и според установените от ISO, CEN и от регионални и национални стандартизиращи организации.

Ние сме в състояние да използваме и разработени по поръчка аналитични методи, както и такива, предоставяни от клиенти, при необходимост. Където е уместно, ние можем също така да помогнем на заинтересовани страни при избора на подходящи стандарти за употреба и/или цитиране като начин за гарантиране на приемливо управление на риска в рамките на определена транзакция. Нашият екип за техническа поддръжка е налице за предоставяне на експертни съвети и съдействие относно използвани стандарти, работни практики и технологии.

Научете повече за услугите по извършване на нефтохимични тестове от SGS.