Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Горивата на склад, особено тези на дългосрочно съхранение, могат да претърпят значителни щети и следователно значителна загуба на стойността си, ако се допусне появата на бактериални и гъбични инфекции.

Все по-широкото използване на иновативни съдове за съхранение, като например големи плавателни съдове за съхранение и подземни пещери, където изключването на водата може да бъде трудно, увеличава честотата на тези проблеми. Друга област, в която такива инфекции причиняват сериозни щети и дори загуба на човешки живот, е горивото за спешни двигатели (напр. спасителни лодки, аварийни генератори), което се разлага и не може да изпълни функциите си, когато това е необходимо.

SGS предлага диференцирани решения на проблемите в тази област, свързани с SGS Bug Test® наблюдение на място и комплекти за диагностициране и специализирани лабораторни услуги, които да идентифицират специфични:

  • Деструктори на гориво
  • Гъбични инфекции и гъбични колонии
  • Сулфат редуциращи бактерии
  • Cladasporium Resinae инфекции

Ние предлагаме и консултантски помощни услуги, които да съдействат за идентифициране източниците на зараза.

Третият тип услуга е възстановителната работа, където се използват бактерицидни добавки и почистване, за да се отстранят инфектираните материали и да се елиминира източникът на проблема. Нашият специализиран персонал може също така да дава съвети и да пише протоколи за клиенти за извършване на бактериален мониторинг, предотвратяване на инфекции и възстановяване от инфекции.

Нашата глобална мрежа от лаборатории съществува, за да предоставя на всички заинтересовани страни данни за управление на риска с добро качество. Нашите лаборатории анализират проби от горива при поискване от рафинерии, кораби, складови съоръжения, химически заводи, резервоари за съхранение, тръбопроводи и летища. Ние можем да предоставим или стандартни тестове, така както са определени според стандартните методи, публикувани от Американското дружество по изпитване и материали (ASTM) или Института по петрола (IP), или поръчкови тестове, предназначени за справяне с някои известни рискове, като тестване на лодка за търсене и спасяване (SRB) на проби от гориво за спасители лодки.

Защо да изберете SGS?

SGS е най-близкото място за услуги по тестване и инспекция на цялата гама въглеводородни и химични газове.

Нашите добре обучени аналитици работят в модерни лаборатории, оборудвани с най-съвременни технологии. Много от нашите лаборатории са акредитирани по ISO 17025, като се гарантира, че ние предоставяме аналитични тестове, покриващи най-високите лабораторни стандарти. Ние поддържаме лабораторното си качество и вещина в мониторинга чрез участие както във вътрешни, така и в кръгови тестващи програми на трети страни, както и чрез провеждане на вътрешни и независими одити и взискателно обучение и спазване на стандартите за компетентност.

SGS e активен член на няколко ключови отраслови органи, организации по стандартизация и работни групи, в това число тези в рамките на ASTM, ISO, CEN, EI (Институтът за енергия бивш Институт по нефт) и IFIA.

Всяко назначаване на търговска инспекция от SGS на петрол, газ и химически товари винаги се базира на приетите основни петролни и нефтохимични стандарти като UOP, GOST, API MPMS, ASTM, EN или IP методи на тестване и спецификации, посочени от ISO, CEN или различните национални и регионални организации по стандартизация. Аналитични методи, предоставени от клиентите или разработени по поръчка, също се използват, когато формират част от спецификациите. Когато е необходимо, ние може да помогнем на заинтересованите страни да изберат най-подходящите стандарти за цитиране и използване в подкрепа на управлението на риска в рамките на конкретна сделка (или поредица от сделки). Нашият екип за техническа поддръжка е на разположение да предложи помощ по всички въпроси, свързани със стандарти, работни практики и технологии.

Научете повече за услугите по извършване на микробиологични изследвания от SGS.