Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Правителствата и петролните компании по целия свят ежегодно губят значителни приходи в резултат на незаконното отклоняване на нискокачествени или освободени от мита транзитни горива и превръщането им във висококачествени горива на местния пазар.

Програмите за съвместимост на горивата от SGS предлагат надежден и икономически изгоден начин за борба с този вид незаконна дейност, носейки еднакви ползи за правителствата, петролния отрасъл и потребителите.

Защо да използвате маркери за горивата?

Очаква се през следващите 20 години световното търсене на петрол да нарасне с 50%. С разрастването на петролната индустрия и цените се увеличава и заплахата от търсещите печалба чрез добавяне на примеси и незаконна търговия.

Маркерите на горивата могат да помогнат чрез:

  • възпиране на незаконната търговия с горива и добавяне на примеси от неотговарящи на стандартите продукти
  • гарантиране на събираемостта на съответните приходи от акцизи върху горивата от страна на държавните и регулаторните органи
  • опазване съвместимостта на автомобилните и отоплителните горива, което повишава потребителското доверие
  • защита на транспортните средства чрез осигуряване на горива с необходимото качество
  • предотвратяване на незаконния внос на нискообмитявани или освободени от мита горива и дъмпинга от транзитни, експортни или субсидирани горива
  • възпиране на междуфирмения дъмпинг на продукти
  • подпомагане на мерките за опазване на околната среда

Защо да изберете SGS?

Като пазарен лидер в предоставянето на услуги в областта на добива, както и в областта на производството и дистрибуцията на петролния и газовия отрасли, ние разбираме ползите от програмите за съвместимост на горивата и ги прилагаме с голям ефект. През 1988 г. SGS стартира пилотна програма за съвместимост на горивата, за да съдейства на правителството на Кения да ограничи незаконния дъмпинг на транзитни горива и добавянето на примеси от нискообмитяван бензин към висококачествените автомобилни горива. Следвайки успеха на кенийската програма, понастоящем се разгръщат маркиращи програми и в други страни с подобни проблеми.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите маркиращи програми за горива.