Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да определите, дали е настъпило замърсяване на селскостопанските култури, се нуждаете от анализ на остатъчни количества пестициди.

С помощта на най-съвременни технологии SGS може да идентифицира и определи количествено индивидуалните съединения на повече от 500 пестицици.

Остатъчните количества пестициди могат да бъдат дефинирани по два начина. Единият е, че остатъчните количества пестициди са минимални количества пестициди останали в селскостопанската култура след прибиране на реколтата. Вторият е свързан с продуктите на разграждане, в които се променят пестицидите в селскостопанската култура. Нашите методи за анализ на остатъчни количества, които се прилагат и за двете дефиниции, включват използване на течностна хроматография с тандемна масова спектрометрия (LC MSMS) и газова хроматография с масова спектрометрия (GC MS).

Нашите лаборатории за анализ на остатъчни количества пестициди работят по стриктни указания и са акредитирани по ISO 17025 и ISO 9001:2008 и са с персонал от учени и техници с многогодишен опит, както и с научни степени в химията, микробиологията и агрономството. Накратко, ние се придържаме към най-високите стандарти за глобално управление.

Използването на нашите услуги гарантира, че вашите фуражи удовлетворяват световните нормативни изисквания за допустимите нива на остатъчни количества пестициди. Свържете се с нас сега, за да научите повече.