Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

С мрежа от лаборатории обхващащи най-голямото световно производство на кашмирена вълна и преработвателните райони SGS провежда идентификационни тестове за гарантиране на това, че партидите включват само декларираните влакна.

Чрез установяване на подмяната на кашмирената вълна с обикновена вълна или с други влакна ние помагаме за запазване на високото качество и стойност на кашмирената вълна.

Нашите услуги за идентификация на животински косми проверяват вида на въпросните влакна, идентифицират какви влакна от животни са налице в кожи и смеси от влакна. Ние извършваме анализ на съдържанието на влакната с методи използващи оптичен и сканиращ електронен микроскоп (SEM). Ние предлагаме също и съвременни услуги за тестване за идентификация на видове животни чрез подпомагана от матрица лазерна десорбционна йонизация - време на полета (MALDI-TOF) масова спектрометрия: процедура наречена SIAM.

Чрез употребата на SIAM ние определяме видовете от най-слабите следи от животински косъм, клюн и нокът, независимо от ДНК или РНК. В допълнение SIAM позволява употребата за идентификация на морфологично повредени влакна, които обикновено не могат да се идентифицират при употреба методи използващи микроскоп.

За поддържане на съвместимост и точност на тестването на кашмирена вълна ние използваме индустриално одобрени измервателни методи и осигуряваме на нашите оперативни работници стандартизирано обучение базирано върху проследяема библиотека от животни и влакна. Нашето специализирано учреждение във Великобритания, акредитирано от Института на производителите на кашмирена и камилска вълна (CCMI), е разработило библиотеката по следния начин:

  • Проследяема библиотека от животни - ние събираме влакна директно от известни видове, което ни позволява да удостоверим от какво животно произхождат конкретните влакна
  • Проследяема библиотека от влакна - ние създадохме база данни от проследяеми животински влакна на базата на известни животни в рамките на проследяемата библиотека от животни. Използвайки изображения от SEM и методи използващи оптичен микроскоп ние измерваме всяко влакно за:

Употребата на нашата идентификация на влакна и тестови услуги може да помогне за удостоверяване на източника на влакната и, следователно, за поддържане на тяхното качество и стойност. Свържете се със SGS сега, за да научите повече.