Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За намаляване на здравните рискове, защита на вашата храна и хранителни продукти от бактериално замърсяване и предпазване на вашата компания от съдебно преследване, вие трябва да се придържате към строги стандарти за безопасност на храните и фуражите.

SGS може да ви помогне да предприемете такава програма за мониторинг, която потвърждава наличието на патогени чрез скрининг и идентификация.

Използвайки официално одобрени методи от Администрацията по храните и лекарствата (FDA), нашите процедури за идентификация и анализ на микроби откриват замърсявания като Escherichia coli (широко известна като E. coli), E. coli 0157:H7, Slamonela или Listeria. Ние можем да установим наличието на микробиално замърсяване с помощта на стандартизирания протокол полимеразна верижна реакция (ПВР) или с по-традиционния метод за тестване на платина и идентификация на култури.

Одобрени и акредитирани лаборатории

Нашите лаборатории за микробиален анализ работят по стриктни инструкции са акредитирани по ISO 17025 използвайки официални, валидирани методи. С персонал от научни работници и техници с многогодишен опит, както и с научни степени в областта на химията, микробиологията и агрономството, нашите лаборатории са си спечелили одобрението и на няколко асоциации по храните и фуражите. Накратко, това означава, че ние се придържаме към най-високите индустриални стандарти, когато става дума за установяване на микробиално замърсяване.

За защита на вашите храни и хранителни продукти от опасността от бактерии по време на производствения процес и веригата на доставка, свържете се със SGS сега. Нашите услуги по микробиален анализ могат да ви помогнат.