Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите на SGS за управление на отпадъците може да Ви помогнат да рециклирате, третирате и изхвърлите Вашите отпадъци, за да сте сигурни, че отговаряте на Вашите собствени етични стандарти, както и на ръководните регулаторни изисквания.

Ние Ви съветваме за методи за управление на Вашите отпадъци по по-изгоден и ефективен начин. Нашите цялостни услуги за отпадъци включват предварителна обработка, незабавно съхранение и преработка на опасни промишлен отпадъчни продукти. За да намалим изхвърлянето на отпадъци, ние постоянно проучваме начини за рециклиране и повторно използване на материалите, за да се избегне поставянето им в депа.

Нашите услуги за управление на отпадъците включват:

  • Балиране на опасни отпадъци и продукти
  • Преработване на отпадъци
  • Управление, рециклиране и/или депониране на отпадците

Обработката се извършва в нашите лицензирани фабрики за обработка от нашите акредитирани техници. Цялата наша работа съответства на последните национални и международни екологични принципи. Ние Ви осигуряваме сертификация като доказателство, че Вашиите отпадъци са били обработени по начин, съответстващ на регулаторните норми за Вашата промишленост. Това може да послужи за други административни изисквания, като например получаване на разрешителни и документи за транспорт и безопасност.

Дайте своя принос за по-чиста околна среда и се свържете с нашия екип още днес за съставяне на план за управление на отпадъците, който съответства на Вашия бизнес.

Нашите услуги за управление на отпадъците включват:

  • Балиране на опасни отпадъци и продукти
  • Преработване на отпадъци
  • Управление, рециклиране и/или депониране на отпадците
  • Одитиране и сертифициране на системи за управление на отпадъци

Нашите одиторски услуги правят сравнение с държавните стандарти, например Стандарт за работа в промишлеността за рециклиране (RIOS) или Стандарт Responsible Recycling© (R2), или с критерии на самия клиент.

Дайте своя принос за по-чиста околна среда и се свържете с нашия екип още днес за съставяне на план за управление на отпадъците, който съответства на Вашия бизнес.