Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Одити за сертифициране на най-добри практики в аквакултурата (BAP) – позволяват на вашата компания да демонстрира своето отговорно отношение към предоставянето на безопасни морски хранителни продукти от устойчив източник.

SGS е одобрен сертифициращ орган за сертифициране на BAP на GAA.

Международното сдружение за аквакултури (GAA) е разработило стандарти за BAP - доброволна програма за сертифициране за съоръжения за аквакултури, която е насочена към екологична и социална отговорност, хуманно отношение към животните, безопасност на храните и проследяемост. Сертифицирането на BAP дава възможност на стопанствата за аквакултури, рибовъдните стопанства, предприятията за преработка и фабриките за фуражи да гарантират на всички в сектора, в това число и на потребителите, че техните морски хранителни продукти се отглеждат и преработват в съответствие с най-добрите практики в сектора. Ние в SGS можем да извършим одит дали вашата компания отговаря на стандартите за BAP, за да демонстрираме спазването на изискванията, да определим недостатъците и да препоръчаме сертифициране според конкретния случай.

Основните елементи на одитите за сертифициране на BAP включват:

Околна среда

 • Седименти и качество на водата
 • Опазване на рибно брашно и рибно масло
 • Контролиране на изпускания и използване на генетично модифицирани организми (ГМО)
 • Взаимодействие между хищници и дивата природа
 • Съхранение и изхвърляне на консумативи от стопанствата

Социална отговорност

 • Права на собственост и спазване на нормативните изисквания
 • Отношения в рамките на общностите
 • Безопасност на работниците
 • Отношения между служителите

Хуманно отношение към животните

 • Здраве и благосъстояние
 • Биосигурност и контрол на заболяванията

Безопасност на храните

 • Контрол на остатъчни вещества и замърсители
 • Прибиране на реколтата и транспорт
 • Анализ на риска по отношение на критичните за овладяването му точки (HACCP)

Проследяемост

 • Изискване за водене на документация

Защо да изберете сертифициране на BAP?

Участниците, които успешно завършват програмата на BAP, получават маркировка „Сертифициране на най-добри практики в аквакултурата“, която могат да използват върху опаковки на морски хранителни продукти и рекламни материали, за да демонстрират на потребителите своето отговорно отношение към предоставянето на безопасни морски хранителни продукти от устойчив източник. Стандартът за BAP за преработвателни предприятия за морски хранителни продукти е също така проверен според Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI). Това означава, че при успешно завършване на програмата на BAP вие можете да получите както сертифициране на BAP, така и сертификат за спазване на изискванията на GFSI след извършване на един одит.

Защо да изберете одит за сертифициране на BAP от SGS?

SGS извършва одити според най-високите нива на качество и безопасност. Нашата мрежа от лаборатории за тестване на хранителни продукти позволява бърз и ефективен преглед и тестване на всички проби от отпадни води и морски хранителни продукти, необходими за определяне на съответствието според критериите на BAP. Като одобрен сертифициращ орган на BAP ние и BAP Management Group потвърждаваме спазването на стандартите за BAP от вас.

Разберете как нашите одити за сертифициране на устойчиви морски хранителни продукти в съответствие със стандартите за BAP могат да помогнат на вашата компания. Свържете се с местния офис на SGS, за да откриете най-подходящото решение за вашата страна и сфера на дейност.