Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Предотвратете опасностите за здравето на Вашите служители и оплакванията от местните общности, като се обадите на експертния екип по околна среда на SGS днес.

Нашите проучвания за шум и вибрации Ви помагат да определите проблемните зони и да изготвите съответните решения, които да отговорят на Вашия бизнес.

Шумът и вибрациите от Вашите индустриални процеси и машини може да повреди слуха на Вашите служители и да доведе до оплаквания от обществата и местните власти. Ние можем да измерим шума и вибрациите в и около фабрики, на и в близост до строителни площадки, по протежение на самолетни писти и в близост до пътни и железопътни маршрути.

Ние можем да Ви гарантираме съответствие с всички свързани норми за Вашата промишленост. Веднъж след като сме определили всички акустични параметри на Вашия бизнес, ние можем да предложим експертен съвет за контролирането и шума и вибрациите, за да подобрите Вашата работа.

Нашите изследвания на шума и вибрациите включват:

  • Идентифициране на източници и извършване на измервания на място  
  • Записване и измерване на нивото на шум
  • Продължителен мониторинг на шума и вибрациите от строителни площадки
  • Проучвания на места, където акустиката е наложителна  
  • Оценка на въздействието върху околната среда (моделиране/предсказване на шума)
  • Пресмятане на промишления, железопътен и пътен шум според множество стандарти

Резултатите от нашите изследвания на вибрациите се показват като изчислени измервания в триизмерен модел с цветно определяне. Вие ще видите точно къде са проблемните зони и на базата на нашите данни от анализите, ние предоставяме съвет за намаляване или отстраняване на шума и вибрациите.

Възползвайте се от нашия експертен съвет и иновативни решения за методите за акустична инсталация, приложението на строителни материали и технически свойства за намаляване на шума и вибрациите. Ние ще Ви изготвим и ръководим плана за намаляване на шума и вибрациите, който да отговори на Вашето състояние.

вържете се с нашия експертен екип днес, за да получите повече информация за изследванията за намаляване на шума и вибрациите, за да подобрите здравето и безопасността на и около Вашето място.