Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да сте сигурни, че Вашата работна сила не е подложена на риска от излагане на опасни вещества, свържете се с опитния екип на SGS за план за инвентаризация на азбест и вземане на проби от минерални влакна.

Азбестът и други естествени фибри, които могат да се вдишат, са опасни за човешкото здраве и се регулират, като техните продукти са забранени в много страни. Нашите изпитване и анализ на азбест и минерални влакна могат да отчетат азбест и кристален силициев диоксид, които се използват широко в промишлеността, производството и строителството , и те могат да се открият като резултат от определени миньорски дейности. Като признати канцерогени излагането на тези влакна на работното място трябва да бъде проверено, регулирано или отстранено.

Ние осъществяваме инвентаризация на азбест и оценка на риска, за да определим дали има проблеми за здравето и безопасността във Вашите помещения. Нашият експертен екип внимателно взема проби от всяка подозрителна зона и отчита околния въздух. Пробите се проверяват от нашите акредитирани лаборатории, за да се определи наличието, а също и вида и количеството на азбеста. Ние също така можем ясно да различим азбеста от други естествени влакна или такива, които са продукт на човешката дейност.

Ние Ви предоставяме независим доклад, базиран на тестовите резултати и Ви съветваме, за да отговорите на законодателството и регулаторните изисквания. Лесният за следване план за управление ще Ви помогне да предприемете незабавни действия, включително да поставите етикет на откритите опасни материали, да провеждате редовни проверки и безопасно отстраняване при необходимост.

Свържете се с нас за инспекция на мястото и гарантирайте на хората си, че работят в безопасна среда, която отговаря на всички стандарти за здраве и безопасност.