Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение предоставя основата, която спомога при разработката на система за прилагането на управление на непрекъснатост в бизнеса (BCM). Обучението се базира на стандарта ISO 22301 за системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса.

След като завършите нашето обучение, Вие ще можете да:

  • Обясните целта на системата за управление на непрекъснатостта на бизнеса (BCMS)
  • Прилагате стъпките на BCM и BCMS
  • Разбиратe процесите, засегнати в изграждането, прилагането, експлоатирането и наблюдението, прегледа и подобряването на една BCMS, съгласно дефинициите в ISO 22301
  • Описвате целите и съдържанието на ISO 22301 
  • Разбират целта и изискванията на ISO 22301 като средство за постоянно подобрение на системата за управление на непрекъснатостта на бизнеса
  • Използвате най-добрите практически техники от ISO 22301

Обучението се основава на решаване на казуси и практически упражнения.

Научете повече за нашето обучение за прилагане н а ISO 22301, като се свържете с вашия експерт от SGS още днес.