Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Добре поддържаната и точно калибрирана изпитвателна апаратура е жизнено важна за безопасно тестваните и инспектирани превозни средства.

Ето защо SGS предлага услуга, която гарантира, че изпитвателната апаратура за превозните средства измерва и действа точно и ефективно.

Нашата услуга за калибриране и проверка на изпитвателна апаратура гарантира, че вашата изпитвателна апаратура работи изправно. Например, можем да ви помогнем да калибрирате, проверите и поддържате оборудване като:

 • Тестер за светлини
 • Тестер за емисии
 • Тестер за шум
 • Тестер за странично приплъзване
 • Тестер за окачването
 • Тестер за спирачките
 • Прибор за измерване на забавянето
 • ИТ хардуер и софтуер на изпитателен стенд

Благодарение на главна ИТ система, която следи оборудването на вашия изпитателен стенд, със SGS вие имате цялостен процес, така че нивото на директни действия на инспекторите е сведено до минимум. ИТ системата, работеща с оборудването на изпитателния стенд, предлага редица значителни предимства. Например, тя ще:

 • Регистрира автоматично данни
 • Оптимизира производствени методи чрез въвеждане на интегриран изпитателен стенд и улесняване на смяната на превозни средства върху стенда
 • Контролира изпълнението на теста от инспектора и свежда до възможния минимум субективната оценка  
 • Осигурява напълно прозрачен, регистриран и проследим резултат от теста
 • Осигурява основата за повишена безопасност и гаранция за качеството на тестовия процес
 • Осигурява съвместимост на резултатите от изпитателните стендове
 • Предупреждава инспекторите за повреди при тестовото оборудване и, ако е възможно, автоматично предизвиква ответна поддръжка

Планирана поддръжка

ИТ системата съхранява данни за това кога конкретни детайли от оборудването изискват рутинна поддръжка и калибриране и ще предупреди техническите сътрудници, когато е необходимо. Интервалите за обслужване и калибриране са програмирани за всеки елемент.

При изпълнение на дейността по поддръжка се издава пълен доклад, заедно със сертификати за калибриране. Тези сертификати се основават на използваните стандарти за калибриране и осигуряват проследимост за национални или международни стандарти. Вашите технически сътрудници преглеждат сертификатите и след одобрение се запазва копие.

Гарантирана съвместимост

SGS разработи система за проверка на оборудване, която гарантира съвместимост, намалява времето на престой и ви дава пълна увереност във валидността на вашата изпитвателна апаратура.