Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS може да ви информира и помогне за всички аспекти, свързани с гарантирането на стойност на активи.

Нашите вътрешни познания ни позволяват да идентифицираме рисковете и неопределеностите, присъщи за тези видове проекти, и да ви окажем конфиденциална помощ за развитието на вашия актив.

Нашият ръководен персонал обикновено има 20-25 годишен опит на работа в основни нефтени компании и използва тези знания за да ви осигури решенията, от които се нуждаете.

Нашите услуги за гарантиране на стойност на активи включват:

  • Сертифициране на запаси за листване на стокови борси или задължително периодично разгласяване
  • Определяне на собствен капитал и стойност на активи за вземане под аренда или отдаване под аренда и мобилизиране на капитал 
  • Независими оценки на първични местни и възстановяеми ресурси и запаси в рамките на границите на аренда 
  • Определяне на собственост на капитал за текущи и произведени обеми

Нашият персонал е напълно запознат с всички аспекти на процеса за гарантиране на стойност на активи и има опит в оценките на ресурси и запаси. Тези оценки могат да бъдат извършени с използване на правилата или разпоредбите на петролната индустрия (т.е. SEC, PRMS, NI51-101, UKLA), които желаете. Свържете се с нас, за да научите повече за нашите решения за резервоари и находища и услуги за гарантиране на стойност на активи, както и за ползите за вас.

пишете ни