Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS притежава дългогодишен опит във верификацията и сертификацията на измервателни уреди и контролни измервателни уреди.

Ние предлагаме независими измервателни експертизи за проверка на спазването на екологични изисквания, включително измерване на емисии. Специализираните одити на загуби в рафинерии позволяват на нашите клиенти да правят разлика между преки и явни загуби, да въведат съответните подобрения в измервателните системи и да извлекат полза от незабавни спестявания чрез подобрените операции в рафинерията. Нашите консултантски услуги за търговия с емисии позволяват на клиентите ни да се възползват, където е приложимо, от данъчни облекчения за ефикасно управление на емисии в околната среда.

Глобални услуги

Ние предлагаме и управляме широка гама от разнообразни, извършвани на място, услуги за калибриране, които гарантират, че притежаваните от компаниите на нашите клиенти системи за измерване са калибрирани и отговарят на съответните стандарти. Нашите малки контролни сонди са изцяло сертифицирани за работа във всички опасни области, а нашите експерти са обучени за извършване на многобройни процедури за работа и безопасност. Тези услуги се предоставят независимо от производителите на системи и доставчиците на инструменти, предлагайки по този начин напълно обективен съвет. Свържете се с нас за повече информация относно нашите услуги за измерване на емисии.

пишете ни