Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Организациите, които работят във веригата за доставка за нефт и газ, трябва да постигнат стандарта за системите за управление на качеството ISO/TS 29001. При промишленост с критично значение за безопасността, независимата верификация на качеството на продукти и услуги чрез сертификация по ISO/TS 29001 демонстрира ангажимент към качеството както пред клиентите, така и пред заинтересованите страни.

Стандартът ISO/TS 29001 представлява разширение на международно признатия стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001. Стандартът включва допълнителни изисквания, като се акцентира върху предотвратяването на дефекти и върху намаляването на отклоненията и отпадъците от страна на доставчиците на услуги. Стандартът ISO/TS 29001 е разработен в резултат от партньорството между ISO и международната нефтена и газова промишленост.

С помощта на експертите на SGS в областта на нефтената и газова промишленост, вашата организация може да кандидатства за сертификация по ISO/TS 29001. Можем да проведен одит във Вашата организация съгласно този стандарт като първа сертификация или, ако вече имате сертификация по ISO 9001, можем да организираме съответни одити за надграждане на вашата сертификация по управление на качеството.

Внедряването на ISO/TS 29001 с помощта на SGS демонстрира ангажимента на Вашата организация към качеството. Този стандарт покрива вашите системи и процеси и показва, че се грижите за своя персонал и за обществото.

Сертификацията по ISO/TS 29001 може да предостави паралелно и сертификация по ISO 9001 на вашата организация.

Сключете договор със SGS за извършване на независима оценка на вашата система за управление на качеството съгласно стандарта ISO/TS 29001.

пишете ни