Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Превозът на опасни товари е обект на националното, както и на международното законодателство.

Извършването му при безопасност и в пълно съответствие с приложимите разпоредби е важно.

При превоз на опасни товари по въздух е особено важно да се отчита потенциалното неблагоприятно въздействие на колебанията в температурата, налягането и влажността, както и рискът от увреждания, причинени от вибрации и неправилна обработка.

SGS е специализирана във всички аспекти на превоза на опасни товари от идентифицирането до опаковката, маркирането, етикирането и оформянето на документацията Ние обработваме почти всички класове опасни товари от широк кръг продукти, включително:

 • химикали
 • фини химикали
 • нефтохимикали
 • нефтопродукти
 • втечнени газове
 • аерозоли
 • козметика
 • бои
 • акумулатори
 • сух лед
 • заразни вещества
 • взривоопасни вещества

Нашите услуги включват:

 • Обработка, опаковка и документация на опасни товари в опаковки, одобрени от ООН, по SGS местонахождение, или на място при клиента.
 • Вземане, събиране и складиране на опасни товари
 • Идентификация, маркиране и етикиране в съответствие с приложимите разпоредби
 • Преопаковане на увредени товари
 • Преопаковане съобразно максимално допустимото нетно количество/опаковка
 • Попълване на IATA декларация на превозвача за опасни товари и друга задължителна документи за превоз.
 • Национални и международни правила за превоз 
 • Консултанти по безопасност на опасни товари
 • Обслужване на сух лед
 • Биологични услуги за болници, университети и изследователски лаборатории  

Товарите могат да бъдат събирани и доставяни от вътрешна куриерска служба на SGS или от трети лица. Нашите офиси и складове са стратегически разположени до международните летища в Амстердам и Брюксел и други регионални летища, и в Спийкенисе - в сърцето на пристанището на Ротердам, гарантирайки бърза доставка до вашите клиенти по целия свят.

Научете как нашите услуги за опасни товари могат да подпомогнат вашите операции.

пишете ни