Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Поддържането на стабилни работни условия на системите за търговия на дребно с горива в бензиностанции е важна крайна стъпка в дългата верига за снабдяване, която завършва с успешна доставка на гориво за транспортните средства на клиентите.

Ние в SGS се специализираме в осигуряването на планова и извънпланова поддръжка в сектора за търговия с горива на дребно. Тези услуги се поддържат от център за централизирани операции и техническа поддръжка, център за връзка с клиенти и мрежа от операции в даден регион или страна.

Услуги по поддръжка и ремонт в сектора за търговия на дребно с нефтопродукти.

Нашите услуги обхващат планова и извънпланова поддръжка на почти всички аспекти от системата за търговия на дребно с горива, включително:

 • основни компоненти като механични и електронни системи, аксесоари, клапани и фитинги, помпи, измервателни уреди и резервоари за съхранение
 • ремонт на електронни платки, използвани в уредите за наливане на гориво
 • обемно потвърждаване и калибриране на измервателните уреди за наливане на гориво
 • поддръжка и ремонт на осветителни тела и обозначителни знаци
 • бързи ремонти и подмяна или сваляне на повредени дозатори

Ние осигуряваме:

 • квалифициран персонал (полеви техници и техническа поддръжка)
 • програми за безопасност и обучение на база поведение
 • център за връзка за приемане и координиране на обаждания за ремонтна поддръжка и денонощен авариен номер
 • софтуер за управление на ежедневните дейности по запис, контрол и мониторинг на работните операции
 • парк от автомобили, оборудвани с GPS, инструменти, резервни части и принадлежности за бързи реакция и решения
 • технологични приложения за събиране и пренос на експлоатационни данни
 • гъвкавост за адаптиране на услугата според нуждите и изискванията на клиента
 • национално покритие

Разберете как услугите за поддръжка на SGS за сектора на търговия с горива на дребно може да подпомогне вашите операции.

пишете ни