Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

По-бързо, по-лесно и по-достъпно зелено строителство

EGDE е иновация на IFC (Международната финансова корпорация), която предоставя възможността за по-бърз, по-лесен и по-достъпен, от когато и да било начин за зелено строителство, давайки възможността за създаване на зелен строителен бранд в повече от 140 развиващи се пазари. EDGE разкрива системите и решенията, които работят най-добре спрямо местния климат, предоставяйки международни добри практики за сертифициране на проекти, без да се нарушават местните изисквания.

Какво е EDGE?

EDGE e стандарт фокусиран върху ресурсната ефективност, който позволява сертификация на сгради при редуциране с минимум 20% консумацията на енергия, вода и въплътена енергия в материалите на вашата сграда.

EDGE сертификацията на нови сгради и цели концепции от сгради преминава през четири основни стъпки, а именно:

  • Самооценка на проекта
  • Регистриране на проекта
  • Одит на проектно ниво и на терен
  • Сертифициране

EDGE сертификацията би отличила вашето зелено портфолио от останалите на пазара, с гарантирана ресурсна и енергийна ефективност.

Защо EDGE сертифициране с SGS-Thinkstep?

SGS – THINKSTEP e глобален сертифициращ партньор, предлагащ уникална колаборация между одиторски и сертификационни услуги, международно присъствие, богат опит и познания в разботването на екологично ориентирани стандарти и количествено идентифициране за устойчиво строителство.

Ние предоставяме одит и сертификация в повече от 140 страни по света. Като доставчик на комплексна услуга, предоставяме на нашите клиенти един договор и лице за връзка, което да води и консултира проектантския екип по време на целия сертификационен процес. Това рационализира сертифицирането и улеснява клиентите да преминават бързо и ефективно през целия процес. В цените ни са включени регистрация, одит на проектно ниво, одит на терен и сертификация, като същите се формират на база сложността на проекта. За стандартни проекти предлагаме фиксирани такси, които са достъпни на www.edgebuildings.com/certify .

Работим с клиенти за сертифициране на цели комплекси от сгради, както и индивидуални такива. Чрез използване на извадков принцип на подобни по дизайн концепции от сгради, спестяваме време и ресурси за сертифициране на стотици хиляди сгради.

Партнираме си с EDGE експерти и организации по целия свят, като добавяме стойност към нашите клиенти,  осигурявайки различни проекти с най-добрите местни практики и експертни решения.

„Сертифицирането на портолио от сгради намалява разходите необходими за сертифициране на всяка сграда поотделно, което води до огромна стойност на докладите за устойчивост, маркетинг и привличане на инвеститорски компании ' - Том Саундърс, EDGE Програмен директор, Thinkstep

Клиентите ни използват EDGE сертификатите, за продажба на техните усилия за устойчиво строителство, за привличане на повече наематели, за продажба на жилища, а и  за да получат очакваните икономии и да редуцират въглеродните емисии в своите годишни доклади за устойчивост.

Партньорстово ни с EDGE експертите по света е част от стандартния пакет на комплексната услуга, която предлагаме и е без допълнителни разходи за клиента. Клиентите продължават да имат един договор за сертифициране, който включва одиторски услуги, сертификация и стандартни консултантски услуги от EDGE експертите. Този подход предоставя повече стойност на клиента и дава повече възможности за ресурсно-ефективни проекти, запазвайки независимостта на одиторите и сертифициращия орган.

SGS - THINKSTEP ще ви помогне в проектирането, верификацията и сертифицирането на вашите зелени проекти, създавайки различен продукт, като едновременно с това поставяте компанията си на челните редици на промяната!

За повече информация, моля, свържете се с:

Инж. Атанас Шутов

SGS Bulgaria LTD
Megapark Business Centre, Floor 6, Office C
115G, Tsarigradsko Shosse Blvd.
1784 Sofia , Bulgaria
 
Phone:  +359 291 015
Fax: +359 298 18143
E-mail : atanas.shutov@sgs.com