Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content
laboratory complex equipment

Bисокотехнологичната лаборатория на SGS България в гр. Варна, е предпочитан партньор за все повече международни компании от цял свят, които изпращат продуктите си, за да бъдат тествани и анализирани с най-съвременна апаратура и оборудване.

През 2017г. лабораторията премина междинния планов надзор от Българската служба по акредитация, част от сертификационния процес, който гарантира извършване на анализите в съотвествие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 17025.

Част от лабораторния комплекс е сектор „Текстил“, който също получи акредитация от БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2OO6 за продуктова група, включваща текстилни влакна, текстилни тъкани и изделия, а също така и за кожа, и кожени изделия.

В лабораторията се прилагат различни химични методи за тестване на свързаните с опасните за здравето на човека вещества и метални примеси в облекла, обувки и аксесоари, като формалдехиди, pH, хром-VI, azo багрила и други.

Сектор Текстил разполага със съвременна  апаратура за определяне на физико-механичните характеристики на тъкани и кожи, като устойчивост на претриване-пилинг, устойчивост на раздиране за тъкани платове, устойчивост на пропукване за трико, маса, устойчивост на цветовете на изкуствена светлина, пране, химическо чистене, пот, вода, триене и др.

В текстилната лаборатория се прилагат както стандартизирани методи за изпитване, така и валидирани вътрелабораторни  методи. Предлагат се и изпитвания по индивидуални процедури и изисквания на клиента, съчетани със съществуващите норми и правила от световните стандарти, като по този начин клиентът получава резултати от изпитванията и по двата вида изисквания. 

Като част от групата на SGS, лабораторията работи при изключително високи изисквания за качество, като провежда ежемесечен контрол за проследяване квалификацията на персонала. Тя участва и в редица междулабораторни тестове с отлична успеваемост, което е резултат от експертната дейност на висококвалифицирания персонал  и модерното оборудване, с което разполага комплекса.

За да научите повече за услугите, които предлага лабораторията, свържете се с:

Anelia Andreeva

Consumer and Retail (CRS)
Business Manager
Auditor
SGS Bulgaria LTD.

Phone:  +359 2 91015
E-mail :   anelia_andreeva@sgs.com