Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение ви предлага общ преглед на целта и изискванията на OHSAS 18001 за здраве и безопасност на работната среда.

Ние ви предлагаме общ преглед на целта и изискванията на OHSAS 18001 и на това, как тяхното приложение може да подобри вашите бизнес методи. След завършване на това обучение, вие ще можете да описвате целите на една системата за управление на здравето и безопасността в работата (OH&SMS). Ще можете също да обяснявате целите, изискванията и причините за OHSAS 18001:2007, свързаната с него законодателна рамка и как този стандарт спомага за постоянното подобрение на OH&SMS.

Обучението е увод за всеки, който участва в процеса на разработка, внедряване и управление на SMS на база на OHSAS 18001. Ако планирате да завършите друго обучение по OHSAS, като например, обучение за вътрешен одит и водещи одитори, по време на този курс вие ще получите познанията и разбирането за OHSAS 18001, на чиято основа ще изградите уменията на одитор.

Курсът се състои от презентации и семинарни упражнения

Свържете се със SGS сега за повече подробности относно обучението за информираност OHSAS 18001.