Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Вземете разумното решение за отпадните си води с услугите за води и отпадни води от SGS. Обадете се на екипа ни за оценка на отпадъците днес.

Производството на стоки или предлагането на услуги може да доведе до отделянето на остатъчни продукти или опасни отпадъци, които се нуждаят от правилно съхранение. Законът за водите изисква от бизнеса да се съобрази с наредбите за води и да следи стриктно изхвърлянето на отпадни води в потоци и реки.

Нашите лаборатории за изследване на водите осъществяват постоянен анализ за гарантиране на качеството на водата и мониторинг на замърсяването на водата. Ние анализираме Вашите системи за оттичане и дренаж, и работим с Вас за внедряването на практични и изгодни решения за проблемите Ви с отпадните води. Всички наши лабораторни изследвания се извършват в съответствие с признати световни стандарти. Нашите строги стандарти включват изследване за киселини, сяра, цианиди и разтворени метали.

Ние Ви предоставяме сертификат като независимо доказателство, че отпадъците Ви се обработват в съответствие с последните наредби за здраве и безопасност. Ние също така можем да поемем административна отговорност за дейностите свързани с отпадъци, като например осигуряване на транспортни документи и разрешителни при необходимост.

Работейки заедно с Вас, ние преглеждаме най-добрите идеи за управление на отпадъците и предлагаме експертен съвет за широка гама от възможности за изхвърляне и обеззаразяване. Нашите решения са природосъобразни, като в същото време ние постоянно търсим начини за намаляване и рециклиране на отпадъците, за да се контролира и предотврати замърсяването в бъдеще.

Намаляването на Вашите отпадъци и въздействието Ви върху околната среда създава добрър бизнес климат. Партньорството с SGS може да подсили доверието към вас като екелегично отговорен бизнес чрез дългогодишния ни опит и технически експертни познания за ефикасното справяне с Вашите отпадъци. Обадете се на нашия екип днес.