Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите за оценка на въздействието върху околната среда и управление на околната среда от SGS ще Ви помогнат да сведете до минимум Вашето въздействие върху околната среда и да подобрите репутацията на бизнеса и производителността на труда си.

Оценката на въздействието върху околната среда установява наличието на потенциални бъдещи опасности и предизвикателства, за да се намали Вашето отрицателно въздействие върху околната среда във Вашия район. Чрез разглеждане на различни сценарии и предвиждане на бъдещи предизвикателства, оценката на риска за околната среда ще гарантира, че сте предвидили и определили бюджет за всички вероятности по отношение на бъдещето на Вашия обект. Тя ще Ви помогне и за незабавно справяне със съществуващи проблеми, например, източници на замърсяване, като по този начин ще се избегне скъпоструваща рекултивация на по-късен етап.