Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Вашите доброволни доклади за парникови газове и измервания на въглеродния отпечатък ще бъдат по-достоверни с независимата верификация с услугите на SGS за промените в климата.

Свържете се с нас сега, за да научите как да верифицирате Вашите доклади.

Съществуват няколко инициативи за доброволно отчитане на сегашния пазар за въглерод, които са на Ваше разположение за представяне на Вашите доклади за парникови газове и измервания на въглеродния отпечатък. За заливане на доверието на пазара и за придаване на достоверност на Вашия доброволен принос, ние осигуряваме постоянни методи за оценка и независими услуги за мониторинг, верификация и сертифициране. SGS е одобрена да предоставя услуги както по стандарта за доброволно отчитане на въглерода, така и по златния стандарт за доброволни програми с отстъпки.

Ние можем също да валидираме измервания на намаляване на емисии, които са достатъчно достоверни, но не отговарят на критериите за съответствие на механизма за чисто развитие или на проектите за съвместно внедряване. Това обикновено става така по политически причини - например, ако страната-домакин не е ратифицирала Протокола от Киото.

Освен намаляването на емисиите за конкретни проекти, ние верифицираме и доброволни корпоративни инвентаризации на парникови газове по ISO14064. Това може да се използва за държавно или вътрешно отчитане, за управление на разходите и за показване на акционерите и регулаторните органи. То изпраща послание, че Вашето ръководство е ангажирано с намаляване на своя въглероден отпечатък и разбира пазарните ползи от този ангажимент за бъдещето на бизнеса. Някои фирми използват нашите верификации като възможност да действат веднага, вместо да чакат излизането на нови задължителни закони.

Няколко примера за доброволни верификации:

  • Намаляване на емисии въглероден двуокис, свързани с транспорта, с помощта на инициативи съгласно Протокола от Киото 
  • Документиране на погасяването на използвани кредити
  • Създаване на въглеродно неутрални дейности и продукти
  • Верифициране на емисии, произтичащи от експлоатационна енергия, използване на канцеларска хартия и пътуване на служители със самолет в командировка 
  • Намаляване на въздействието на въглеродните емисии от спедиторски дейности

Верифицирането и подкрепата от марката SGS на Вашите твърдения за намаляване на емисиите и парниковите газове носи неоспорима полза и увеличава надеждността на Вашия проект. Обадете се на нашия екип веднага и научете колко лесно е за Вашия бизнес да участва в доброволни дейности и програми за емисии.