Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Предлаганият от SGS анализ за молекулно тегло е мощна техника, която ще ви помогне да изчислите молекулния размер

За всички класове химични съединения от малки органични молекули до цели гликопротеини, цялото молекулно тегло е ключова характеристика по своята същност. Нашите техники за анализ за молекулното тегло включват масспектрометрия (MS), която предлага точност в измерването в широк диапазон на молекулното тегло при минимална, често стойност под pmol консумация на пробата. Освен това, всяка разлика между теоретичната и измерената маса може да бъде показателна за потенциални модификации.

Защо да изберете предлагания от SGS анализ за молекулното тегло?

Ние можем да ви помогнем да:

  • получавате измерване на молекулното тегло в широка гама от молекули от най-малките до цели протеини и гликопротеини
  • получавате точно измерване на масата често до четири или пет знака след десетичната запетая като това подпомага изясняването на елементарния състав на съединението
  • следвате изискванията на Международната конференция за хармонизиране на техническите изисквания за регистрация на лекарствените продукти за хуманна употреба ICH Q6B за характеризиране и потвърждаване на биолекарствени продукти за нови маркетинг приложения

Надежден анализ за молекулното тегло, предлаган от водещия доставчик

Като водещ световен доставчик на анализ за молекулно тегло, ние ви предлагаме нужния за вас опит, техническа и регулаторна експертност и изключителна глобална мрежа.

Нашата широка гама от инструменти за масспектрометрия ни дава възможност за избор на най-подходяща йонизационна техника за вашето съединение, включително:

  • масспектрометрия с матрично активирана лазерна десорбция/йонизация (MALDI-MS)
  • масспектрометрия с йонизация чрез бомбардиране с ускорени атоми (FAB-MS)
  • електроспрей масспектрометрия (ES-MS)
  • течна хроматография с масспектрометрична детекция (LC-MS) за сложни смеси.

Освен това, хроматография с изключване по размер (SEC) и натриев додецил сулфат – полиакриламидна гел електрофореза (SDS-PAGE) са също налични като алтернативни техники за оценка на молекулния размер.

Свържете се с нас сега, за да научите повече за нашия анализ за молекулното тегло.