Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Анализите на свързаните с продукта примеси и разпадни продукти от SGS включват изключително важен анализ на свързаните с продукта примеси при биофармацевтичните продукти.

Идентифицирането и охарактеризирането на примесите или разпадните продукти при Вашите биофармацевтични продукти е от изключително важно значение по време на разработката на биофармацевтични продукти. С помощта на комбинация от техники ние Ви предлагаме аналитични услуги за охарактеризирането на примеси и разпадни продукти за Вашите биотехнологични и биологични продукти.

Защо трябва да изберете анализа на свързаните с продукта примеси при биофармацевтичните продукти от SGS?

Ние можем да Ви помогнем да:

  • охарактеризирате примесите и разпадните продукти при Вашите биотехнологични и биологични продукти
  • анализирате модифицираните форми на биотехнологичните и биологични продукти
  • анализирате скъсените форми на биотехнологичните и биологични продукти
  • анализирате агрегатите на продукта

Надежден анализ на свързаните с продукта примеси при биофармацевтчините продукти, извършен от водещ доставчик

Като водещ световен доставчик на анализи на свързаните с продукта примеси и разпадни продукти, ние предоставяме нужния за Вас опит, техническа и регулаторна експертност и изключителна глобална мрежа.

Ние Ви предлагаме широка гама от техники, която включва:

  • анализ на пост-транслационни модификации, основаващ се на стратегии за мас-спектрометрия и пептидно картиране
  • анализ чрез гликозилиране с помощта на мас-спектрометрия
  • течна хроматография
  • изоелектрично фокусиране (IEF) и капилярно изоелектрично фокусиране (cIEF)
  • аналитично ултрацентрофугиране (AUC)
  • хроматография с изключване по размер с разпръскване на светлина с лазер под различни ъгли (SEC-MALS)

Свържете се с нас сега, за да обсъдим как нашият анализ на свързаните с продукта примеси при биофармацевтичните продукти може да Ви помогне.