Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Предлагано от SGS Exprimo напреднало фармакокинетично и фармакодинамично (PK/PD) моделиране на лекарства/заболявания, което помага на клиентите да вземат бързи и добре информирани решения относно програмите за разработка на лекарства и проектиране на клинични изпитвания.

Прилагането на подходи, основаващи се на модели при разработката на лекарства помага за по-ефективното въвеждане на нови, безопасни и ефикасни лекарства за пациентите. В SGS Exprimo нашият фокус е насочен към прилагането на количествени и основаващи се на метода подходи във всички етапи от разработването на лекарства.

С помощта на дългогодишен опит и най-модерен софтуер нашите експерти по моделиране и симулация осигуряват суровина, която може да доведе до по-малко неуспешни хим. съединения, по-малко на брой провалени изследвания и по-малък брой изследвания, необходими за регистрация.

Като самостоятелна дейност или в комбинация с нашите услуги, свързани с характеристиката, безопасността и ефикасността за био/лекарствени продукти, ние предлагаме следното, включително всички доклади за регулаторни стандарти:

 • Фармакокинетично моделиране на населението
  • Проектиране на изследването, анализ и интерпретация
  • Най-съвременна абсорбция/изграждане на ковариатен модел
  • Обстойна оценка на модели
 • Напреднало PK/PD моделиране:
  • Проектиране на изследвания и интерпретация на резултати
  • Най-модерна разработка на модели
  • Обстойна оценка на модели
  • Симулации, основаващи се на крайния модел за подпомагане проектирането на следващото изследване
  • PK/PD моделиране за биологични медицински продукти и антитела
  • Предклинично PK/PD моделиране и междувидово мащабиране
  • Модели, свързани с таргетно медиирана диспозиция на лекарства
 • Моделиране на лекарства/заболявания:
  • Изграждане на механични и емпирични модели на заболявания
  • Ново лекарствено позициониране в терапевтичната област
  • Свързване на биомаркери за клиничния резултат
  • Симулиране на вероятност за успех за клинични изпитвания
 • Педиатрия:
  • Мащабиране/екстраполация от PK и PD данни на възрастни
  • Симулации за подпомагане проектирането на изследвания
  • Преглед и/или подготовка на план за педиатрично разследване
 • Регулаторно консултиране/съвети по отношение на всички аспекти на моделирането по време на разработката на лекарства:
  • Преглед на документите преди регулаторното им подаване
  • Писане на резюмета относно работата по моделиране и симулация
  • Участие в симулативна среща на консултативия комитет
 • Персонализирано обучение:
  • Основен курс за нелинейно моделиране на смесени ефекти (NONMEM) (обществен и на място)
  • Курс по симулация на клинични изпитвания (обществени и на място)

Свържете се с SGS Exprimo сега, за да научите как можем да ви помогнем с изискванията ви за PK/PD моделиране и симулация.