Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Като една от най-бързо развиващите се области в науката, биофармацевтичните продукти предлагат интересни възможности за изследователите и бизнеса.

В подкрепа на бързия напредък, SGS е разработила широка гама от услуги, които се основават на дългогодишния ни опит и знания в областта на биофармацевтичното изследване, клиничното изследване, контрола на качеството и безопасността и одита.

SGS беше лидер във физикохимичното охарактеризиране, използвайки масова спектрометрия и спомагателни техники от най-висок клас за анализ на първичната и по-нататъшната структура на (глико)протеините. Нашите услуги, свързани с изследването на биологичните и биоподобни продукти продължават да се модернизират в помощ на бизнеса да премине през клиничните изследвания и изпитвания, за да може даден продукт да бъде представен на пазара при първа възможност. Нашите биофармацевтични специалисти имат опита и знанията, за да вземат биофармацевтични продукти като рекомбинантни протеини и пептиди и моноклонални антитела или нуклеинови киселинни лекарства от лабораторията като преминат през охарактеризиране и изследвания за качествен контрол и ги въведат в клиничните изпитвания за тестове за безопасност и ефикасност.

Нашите експерти са винаги на разположение да обсъдят как можем да изработим дадена програма, така че да отговаря на Вашите нужди и да обсъдим различните техники, които използваме. Те предоставят и услуги, свързани с биотехнологично консултиране, които да Ви помогнат да разработите, валидирате и подобрите Вашите методи и ефикасността на изследването, разработката и производството.